Foarte multe detalii nu se cunosc despre casa de raport situată pe strada Ştefan cel Mare, la numărul 3. Însă, potrivit unor fotografii istorice de epocă rare, se presupune că imobilul exista în secolul al XIX-lea. Realizată în stil eclectic/istoricist, cei patru mascaroni şi ornamentele de pe faţadă pot fi interpretate ca simbolizând legăturile comerciale şi originea comanditarului clădirii.

Pe de altă parte, lucrarea artistei Tina Malajmare ilustrează şi atrage atenţia asupra unei probleme de ordin estetic cu care se confruntă momentan nu doar cartierul Fabric, ci întreg oraşul Timişoara: “sufocarea” şi alterarea faţadelor de clădiri istorice cu cabluri, ţevi de utilităţi, aparate de aer condiţionat s.a.