Clădiri din Fabric

Piața Traian

Clădirile istorice din Fabric, mai mult decât a-și ține cu stoicism locul în trecerea timpului, ne înfățișează istorii și ne spun povești. Acesta este locul în care le prezentăm, de la începuturi și până acum.


Piața Traian, nr. 1
Fostul Han "Marocanul"

Imobilul a găzduit ani la rând una dintre cele mai importante ospătării din cartierul Fabric: Hanul "Marocanul" (germ. Marokkaner). În 1851, George Liota este menţionat ca propr...

Piața Traian, nr. 2
Palatul Mercur

Palatul Mercur a fost ridicat între anii 1908-1909, în stil Secession, în locul unei case mult mai modeste din punct de vedere al expresiei plastice. Comanditarului edificiului...