Bibliografie

 1. Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1867-1881 - www.hungaricana.hu;
 2. Annuaire Oriental. Albanie, Bulgarie, Egypte, Grece, Iraq, Palestine, Roumanie, Syrie, Tourquie, Yougouslavie. Edition 1930, Editura A. Rizzo, Viena, 1930;
 3. Anuarul Socec al României Mari 1924-1925, vol II, Editura Socec & C. S.A., Bucureşti, 1925;
 4. Berkeszi, István - Temesvár szabad királyi város. Kis monographiája, Timişoara, 1900;
 5. Bodó, Barna et al. - Panteonul Maghiar din Banat II., Editura GORDIAN Kiadó, Timişoara, 2011;
 6. Borovszky, Samu - Magyarország Vármegyéi és Városai ... Encziklopédiája: Temes Vármegye, Országos Monografia Társaság, Budapesta, 1914;
 7. Czégek kézikönyve, Budapesta, 1887 - www.hungaricana.hu;
 8. Cosma, Aurel - Prin Timişoara de altădată, Editura Facla, Timişoara, 1977;
 9. Geml, Josef - Vechea Timişoară în ultima jumătate de secol 1870-1920, Editura Cosmopolitan Art, Timişoara, 2016;
 10. Gheorghiu, Dana - Die Fabrukler (Povestiri din Fabric), Editura Marineasa, Timişoara, 2007;
 11. Leşcu, Octavian - Ghidul oraşului Timişoara de-a lungul timpului 1900 - 2000, Agenţia de publicitate LEXUS, Timişoara, 2001;
 12. Lista Abonaţilor Telefonici din provincie 1959, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Direcţiunea Generală a Poştelor şi Telecomunicaţilor, Bucureşti, 1959;
 13. Lista Monumentelor Istorice 2015, Judeţul Timiş - http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-TM.pdf;
 14. Miklósik, Elena - Anton Schmidt (1786-1863), constructorul uitat al Timişoarei moderne, Analele Banatului, S. N. Arheologie - Istorie, XXI, 2013;
 15. Minipedia iudaică timişoareană. Culegere de informaţii despre personalităţi şi întreprinderi evreieşti - http://www.bjt2006.org;
 16. Negrescu, Marlen şi Pura, Dan - Navigaţia pe Bega. Secvenţe istorice, Editura Brumar, Timişoara, 2006;
 17. Neumann, Getta - Destine evreieşti la Timişoara: portretul comunităţii evreieşti din perioada interbelică până azi, Hasefer, Bucureşti, 2014;
 18. Opriş, Mihai - Cartarea monumentelor istorice de arhitectură din Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Urbanism, Biroul de Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice, Timişoara, 2008;
 19. Opriş, Mihai - Timişoara. Mică monografie urbanistică, Editura tehnică, Bucureşti, 1987;
 20. Opriş, Mihai - Timişoara: monografie urbanistică. Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice a Timişoarei, vol. I, Editura BRUMAR, Timişoara, 2007;
 21. Răzvan, Paul - Nostalgii timişorene (album despre oraşul de altădată), Editura Almanahul Banatului, Timişoara, 1995;
 22. Râmneanţu, Vasile - Activitatea Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 1919-1940, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2015;
 23. Schuster, Else von - Timişoara - “Mica Vienă” de altădată;
 24. Szekernenyés, János - László Székely, Editura Erdélyi Híradó, Cluj-Napoca, 2002;
 25. The New York Times - “John Orth” in Argentina. Austian Archduke hiding in obscurity with his morganatic wife, 16 februarie 1899;
 26. Vlaicu, Ilie şi Haţegan, Ioan - Alimentarea cu apă a Timişoarei, Editura BRUMAR, Timişoara, 2012;