Bibliography

 1. Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1867-1881 - www.hungaricana.hu
 2. Annuaire Oriental. Albanie, Bulgarie, Egypte, Grece, Iraq, Palestine, Roumanie, Syrie, Tourquie, Yougouslavie. Edition 1930, Editura A. Rizzo, Viena, 1930
 3. Anuarul Socec al României Mari 1924-1925, vol II, Editura Socec & C. S.A., Bucureşti, 1925
 4. Berkeszi, István - Temesvár szabad királyi város. Kis monographiája, Timişoara, 1900
 5. Bodó, Barna et al. - Panteonul Maghiar din Banat I., Editura GORDIAN Kiadó, Timişoara, 2009
 6. Bodó, Barna et al. - Panteonul Maghiar din Banat II., Editura GORDIAN Kiadó, Timişoara, 2011
 7. Borovszky, Samu - Magyarország Vármegyéi és Városai ... Encziklopédiája: Temes Vármegye, Országos Monografia Társaság, Budapesta, 1914
 8. Brătuleanu, Anca - Timişoara interbelică. Urbanism şi arhitectură, Editura Artpress, Timişoara, 2016
 9. Cosma, Aurel - Prin Timişoara de altădată, Editura Facla, Timişoara, 1977
 10. Czégek kézikönyve, Budapesta, 1887 - www.hungaricana.hu
 11. Geschäfts - Adressen - Buch von Süd Ungarn, Budapest, 1890
 12. Geml, Josef - Vechea Timişoară în ultima jumătate de secol 1870-1920, Editura Cosmopolitan Art, Timişoara, 2016
 13. Gheorghiu, Dana - Die Fabrukler (Povestiri din Fabric), Editura Marineasa, Timişoara, 2007
 14. Ivan, Nicolae - Istoria a două secole de teatru liric la Timişoara, Editura Marineasa, Timişoara, 2006
 15. Jancsó, Árpád - Istoricul podurilor din Timișoara, Editura Mirton, Timișoara, 2001
 16. Koschitzky, Walther - Porțile Timișoarei, Fundația Interart Triade, Timișoara, 2005
 17. Leşcu, Octavian - Ghidul oraşului Timişoara de-a lungul timpului 1900 - 2000, Agenţia de publicitate LEXUS, Timişoara, 2001
 18. Leșcu, Octavian - Planurile municipiului Timişoara şi denumirile străzilor în decursul anilor 1716 - 2000: curiozităţi timişorene, Editura Lexus, Timișoara, 2003
 19. Lista Abonaţilor Telefonici din provincie 1959, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Direcţiunea Generală a Poştelor şi Telecomunicaţilor, Bucureşti, 1959
 20. Lista Monumentelor Istorice 2015, Judeţul Timiş - http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-TM.pdf
 21. Miklósik, Elena - Anton Schmidt (1786-1863), constructorul uitat al Timişoarei moderne, Analele Banatului, S. N. Arheologie - Istorie, XXI, 2013
 22. Minipedia iudaică timişoreană. Culegere de informaţii despre personalităţi şi întreprinderi evreieşti - http://www.bjt2006.org
 23. Munteanu, Ioan și Munteanu, Rodica - Timișoara, Monografie, Editura Mirton, Timișoara, 2002
 24. Negrescu, Marlen şi Pura, Dan - Navigaţia pe Bega. Secvenţe istorice, Editura Brumar, Timişoara, 2006
 25. Neumann, Getta - Destine evreieşti la Timişoara: portretul comunităţii evreieşti din perioada interbelică până azi, Hasefer, Bucureşti, 2014
 26. Opriş, Mihai - Cartarea monumentelor istorice de arhitectură din Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Urbanism, Biroul de Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice, Timişoara, 2008
 27. Opriş, Mihai - Timişoara. Mică monografie urbanistică, Editura tehnică, Bucureşti, 1987
 28. Opriş, Mihai - Timişoara: monografie urbanistică. Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice a Timişoarei, vol. I, Editura BRUMAR, Timişoara, 2007
 29. Opriș, Mihai și Botescu, Mihai - Arhitectura istorică din Timișoara, Tempus, Timișoara, 2014
 30. Orich, Victor - Timișoara - Mare carte de adrese și indicator al domiciliilor, Timișoara, 1938
 31. Preyer, Johann N. - Monographie der Königlichen Freistadt Temesvár (Monografia oraşului liber crăiesc Timişoara), Editura Amarcord, Timișoara, 1995
 32. Rodica Vârtaciu Medeleț - Valori de artă barocă în Banat, Fundația Triade, Timișoara, 2015
 33. Râmneanţu, Vasile - Activitatea Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 1919-1940, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2015
 34. Răzvan, Paul - Nostalgii timişorene (album despre oraşul de altădată), Editura Almanahul Banatului, Timişoara, 1995
 35. Schuster, Else von - Timişoara - “Mica Vienă” de altădată
 36. Szekely, Gabriel - Enciclopedia arhitecților din Banat 1700-1990, Editura Eurostampa, Timișoara, 2018
 37. Szekernenyés, János - László Székely, Editura Erdélyi Híradó, Cluj-Napoca, 2002
 38. Temesvárer Adress-Kalender, 1906
 39. Temesvárer Adressbuch mit Kalender, 1910
 40. Temesvári Izraelita Hitközség, 1888-1895
 41. Timișoara - Almanach de adrese, Editura Huniadi Timișoara, Timișoara, 1922
 42. The New York Times - “John Orth” in Argentina. Austrian Archduke hiding in obscurity with his morganatic wife, 16 februarie 1899
 43. Vârtaciu Medeleț, Rodica - Valori de artă barocă în Banat, Fundația Interart Triade, Timișoara, 2015
 44. Városi Közlöny, Csender Jakab Könyvnyomdája, Temesvár, 1898-1917
 45. Velceanu, A. Zeno și Gaberdeen, Gheorghe - Ghidul comercial, industrial și general al Municipiului Timișoara, cu planul cel mai nou al orașului, Editura Gutenberg, Timișoara, 1930
 46. Vlaicu, Ilie şi Haţegan, Ioan - Alimentarea cu apă a Timişoarei, Editura BRUMAR, Timişoara, 2012.
 47. Vultur, Smaranda - Memoria salvată II, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2009
 48. Vultur, Smaranda - Germanii din Banat prin povestirile lor, Editura Polirom, Timișoara, 2018
 49. Walter Konschitzky - Porțile Timișoarei, Fundația Triade, Timișoara, 2005