Heritage of Timișoara

Cartiere

Heritage of Timişoara (HoT) este un proiect de intervenţie culturală în cartierele istorice timişorene. Scopul acestuia este promovarea patrimoniului cultural imobil, sensibilizarea opiniei publice privind importanţa conservării şi protejării acestuia şi încurajarea turismului cultural în cartierele istorice ale Timişoarei.

Proiectul a debutat în 2017, prima ediţie fiind dedicată cartierului Fabric. În 2018-2019, proiectul a continuat în cartierele Iosefin şi Elisabetin. În 2020, Heritage of Timișoara se desfășoară în cartierul Cetate. Află mai multe detalii despre Heritage of Timişoara în secţiunea dedicată.

Cetate

Cetatea, centrul istoric și principalul pol de atracție turistică al orașului, se remarcă prin coerența urbanistică caracterizată de relația dintre străzile carteziene și amplele piețe urbane. Un oraș baroc, desenat “la planșetă” în urma unui proces tip tabula rasa în secolul al XVIII-lea, va îmbrăca succesiv o serie de straturi stilistice. Astăzi, cartierul posedă o moștenire patrimonială de excepție, melanjul dintre ansamblurile monumentale Secession, plastica fațadelor eclectic-istoriciste și edificiile baroce formând un ansamblu omogen unic.

Ansamblul unitar de străzi în sistem cartezian, piețele publice cu diferite atmosfere, bogăția plastică a fațadelor și monumentele de for public definesc un spațiu cu multiple scenografii urbane. Zona vechii cetăți fortificate (cunoscută drept zona intra-muros), zonă preponderent pietonală atrage atât prin bogăția plastică a fațadelor, prin multitudinea de piețe urbane precum și prin viața vibrantă a cartierului, majoritatea parterelor din această zonă având caracter comercial. Extensia către sud a cartierului definește unul dintre cele mai monumentale spații publice în stil Secession.

Prin zona extra muros definim extensia cartierului, apărută în urma procesului de demantelare a vechilor ziduri de apărare. Formată ca un țesut radial în jurul vechiului nucleu, regăsim exponente ale arhitecturii anilor 1900, clădiri moderniste și neoromânești, precum și o serie de edificii din a doua jumătate a secolului trecut.

Elisabetin

Cel mai “tânăr” cartier istoric al Timișoarei, Elisabetin (purtând acest nume din anul 1896, în cinstea Elisabetei,, împărăteasa Austriei și regina Ungariei), se remarcă atât prin bogatul fond construit pe care îl deține, precum și prin atmosfera liniștită a străzilor. Multitudinea de parcuri, mici “inimi verzi” ale cartierului, contribuie la spiritul cartierului, oferind mici refugii în țesutul urban.

Vezi clădiri din Elisabetin Salutări din Elisabetin!

Păstrător al unei vaste rezervații de arhitectură realizată în stilul anilor 1900, combinat cu străzi pavate cu piatră cubică, parcuri și linii de tramvai pe străzi înguste, cartierul Elisabetin oferă o scenografie urbană unică în Timișoara. O altă caracteristică importantă a cartierului îl reprezintă prezența pe teritoriul său a zonei universitare, aici regăsindu-se o serie dintre facultățile importante ale orașului precum și clădiri conexe (cămine de studenți, cantine, laboratoare, complexe sportive etc.), multe dintre acestea fiind construcții cu valențe istorice.

Deși Elisabetin este un cartier cu o bogată moștenire cultural-arhitecturală, la fel ca în cazul altor cartiere istorice ale Timișoarei (cum sunt Fabric, Iosefin sau Elisabetin), acesta nu a reușit să concureze în ultimele două decenii cu cartierul Cetate, care practic reprezintă “inima orașului” și polul major de atracție turistică. Sperăm ca toți cei care vizitează acest site să privească toate locurile din acest cartier într-un mod diferit și să observe frumusețea patrimoniului cultural material, atât de prezent în Elisabetin.

Iosefin

Purtând inițial denumirea de Maierele Vechi, cartierul istoric Iosefin este situat în vestul Timișoarei. A fost înființat la mijlocul secolului al XVIII-lea, la început fiind doar un sat de colonişti germani, situat la periferia zidurilor Cetăţii Timişoara.

Vezi clădiri din Iosefin Salutări din Iosefin!

Din 1773, cartierul poartă numele împăratului Iosif al II-lea de Habsburg şi este înfrăţit cu cartierele Josefstadt din Viena (Austria) şi Józsefváros din Budapesta (Ungaria). Având o identitate istorică şi socio-culturală proprie, care s-a reflectat uneori şi în arhitectura caselor şi lăcaşelor de cult ridicate, în Iosefin se regăsesc clădiri în stil Baroc, stilul anilor 1900 (curentul Secession/Art Nouveau), clădiri eclectice de secol XIX cu diferite influențe (neobaroc, neoromanic, bizantic, neogotic), precum și câteva exemple de arhitectură neoromânească. Multe dintre acestea au devenit în conştiinţa colectivă a timişorenilor repere urbane cu care se identifică. Mai mult, arhitectura industrială şi utilitară din Iosefin realizată în stilul anilor 1900 este reprezentată prin mai multe obiective inedite, dintre care amintim fosta Fabrică de Ţigarete (construită la 1846, prima de acest tip de pe teritoriul actual al României) sau Turnul de apă.

Deși Iosefin este un cartier cu o bogată moștenire cultural-arhitecturală, la fel ca în cazul altor cartiere istorice ale Timișoarei (de exemplu Fabric, Elisabetin, Mehala), și aici predomină imobilele nereabilitate și acesta nu a reușit să concureze în ultimele două decenii cu cartierul Cetate, care practic reprezintă “inima orașului” și polul major de atracție turistică. Sperăm ca toţi cei care vizitează această platformă să privească toate locurile din acest cartier într-un mod diferit, să observe frumuseţea patrimoniului cultural material, atât de prezent în Iosefin..

Fabric

Fabric (alternativ Fabrică, în germană Fabrikstadt, maghiară Gyárkülváros/Gyárváros) este unul din cele mai vechi cartiere istorice ale Timişoarei, deţinând o deosebită moştenire cultural-arhitecturală. Numele său provine de la fabricile care s-au construit aici încă de la apariția sa, în secolul al XVIII-lea.

Vezi clădiri din Fabric Salutări din Fabric! Povești din Fabric

În vremuri de demult, viaţa economică şi socială erau foarte animate în Fabric, acestuia spunându-i-se adesea “cartierul comercianţilor”, datorită zecilor de ateliere meşteşugăreşti şi magazinelor de toate categoriile şi pentru toate nevoile, care îşi desfăşurau activitatea aici. Fabricul era faimos şi pentru viaţa de noapte, timişorenii “năvălind” aici la fiecare sfârşit de săptămână, pentru a petrece cu voie bună preț de câteva ore în faimoasele cafenele, berării şi restaurante. În acest sens, circula inclusiv o zicală din popor: “Toate cele bune vin din Fabric: apa de băut, pâinea, berea şi caii frumoşi.” Cartierul fiind situat în partea de est a Timişoarei, s-ar putea spune că şi soarele vine tot din Fabric.

Astăzi, viaţa cartierului nu mai este atât de animată ca înainte, majoritatea fabricilor de altădată au fost dezafectate, atelierele şi magazinele de la parterul clădirilor din Fabric au dispărut. Doar clădirile istorice, majoritatea aflate într-o stare avansată de degradare, mai amintesc de vremurile de demult din cartier. Sperăm ca toți cei care vizitează acest site să privească toate locurile din acest cartier într-un mod diferit și să observe frumusețea patrimoniului cultural material, atât de prezent în Fabric.

Mehala

În curând